Order a free OSH audit

Usługa bezpłatnego audytu BHP została wprowadzona przez naszą firmę ponieważ wielu Pracodawców nie wie do końca czy spełnia wszystkie wymagania BHP.

Znacznie korzystniej jest kiedy taki audyt prowadzony jest w obecności Specjalisty ds. BHP niż Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasi Specjaliści ds. BHP dokonują sprawdzenia wielu obszarów firmy udzielając informacji jak zgodnie z prawem zorganizować miejsca pracy oraz prowadzić wymaganą dokumentację BHP.

Zagadnienia wchodzące w zakres audytu:

  • szkolenia BHP, szkolenia PPOŻ oraz szkolenia z Pierwszej Pomocy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • instrukcje BHP,
  • gospodarka odzieżą roboczą,
  • organizacja stanowisk pracy,
  • system pierwszej pomocy,
  • oznakowanie BHP.

Po dokonaniu audytu Pracodawca otrzymuje raport.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości może otrzymać ofertę realizacji zaleceń z firmy BHP HANDS

Menu