About us

Prawo wymaga podejmowania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Zobowiązany jest do tego pracodawca, jak również pracownicy – każdy według swoich kompetencji. Firma „BHP HANDS”. nie skupia się wyłącznie na spełnianiu wymogów prawa. Dbamy o popularyzację zagadnień bhp, ppoż. i pierwszej pomocy. Wskazujemy na praktyczne zastosowanie poznawanych zasad i czynności.

Spełnianie powyższych założeń możliwe jest dzięki, doświadczeniu pracowników. Naszą domeną jest przekazać wiedzę w sposób prosty, bezpośredni i wzbudzający zainteresowanie.

Oferta współpracy może obejmować nadzór i doradztwo w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej i organizowaniu struktur pierwszej pomocy, na podstawie umowy o współpracę, jak również wykonywanie poszczególnych usług (np. szkolenia bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka dokumentacja do maszyn itd.).

Konkurencyjne ceny, wysoki poziom kwalifikacji oraz umiejętność elastycznej komunikacji z klientami wyróżniają naszą firmę jako partnera na europejskim poziomie.

Posiadamy:
studia wyższe w zakresie BHP
uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
certyfikat ratownika-instruktora pierwszej pomocy (przedmedycznej)
Menu