Safety service

W ramach obsługi BHP dla firm realizujemy następujące zadania:

  • zadania służby BHP wymagane prawem,
  • szkolenia wstępne i okresowe
  • szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
  • szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji,
  • przygotowujemy instrukcje BHP oraz procedury bezpieczeństwa,
  • koordynujemy badania środowiskowe (hałas, pył, czynniki chemiczne, itp.) oraz prowadzimy pełną dokumentację z tym związaną,
  • prowadzimy postępowania powypadkowe w razie wypadku przy pracy,
  • uczestniczymy w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie BHP.
Menu