Ocena ryzyka

Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenia legislacyjne nakazują sporządzenie na każdym stanowisku pracy tzw. “Oceny ryzyka zawodowego”. Jej zadaniem jest zidentyfikowanie istniejących zagrożeń i zaproponowanie zmian pomagających w ich ograniczaniu lub eliminacji.

Z powyższym dokumentem należy zapoznać pracowników. Powinien on być sukcesywnie aktualizowany.

Jeżeli z różnymi stanowiskami pracy, związane są podobne zagrożenia, można sporządzić dla nich jeden, wspólny dokument “Oceny ryzyka zawodowego”.

Menu